Logo MomsCare
 
 

Příměstský tábor - Agenti ve výcviku

Příměstský tábor Barclays

V pondělí ráno se v prostorách kanceláří Barclays sešlo 18 odvážlivců, kteří se rozhodli vydat na nebezpečnou výpravu, jejíž cílem bylo stát se pravým, nefalšovaným agentem z Pankráce.

On Monday morning, 18 brave kids came together in the Barclays offices. They decided to embark on a dangerous expedition aimed at becoming a real agent from Pankrác.

 
 

Příměstský tábor: Agenti ve výcviku

English follows...

Již v pondělí se naplno ponořili do špionských technik. Agenti ve výcviku si vytvořili svůj vlastní špionský deník, do kterého sbírali otisky prstů nebo zapisovali svou vlastní vymyšlenou abecedu. Čekala je také první honba za pokladem neboli skrytou keškou v parku na Kavčích horách.

                        

                        

V úterý naše špiony čekal celodenní výlet do centra Prahy. Měli však možnost poznávat historická místa z trochu jiného pohledu. Na Kampě se za pomoci pracovního listu vydali zkoupat její zajímavá zákoutí. Úspěšný den poté zakončili v Muzeu pražských pověstí a strašidel, kterým je provedla šikovná paní průvodkyně. Mohli se tak setkat s vodníkem, co bydlí pod Karlovým mostem, kostlivcem z Chrámu svatého Víta nebo prokletým mnichem. 

            

            


Ve středu se naši milí špioni, stále v duchu pověstí, vyprali zkoumat krásy Vyšehradu. Ve výcviku ale není radno lelkovat, a proto se již odpoledne vrátili k agentským povinnostem. Naučili se rozpoznat otisky bot, zmapovat míst činu, zdokonalili svoje pohybové dovednosti na slackline nebo procvičili mozkové závity u hry Černé historky.


            


Čtvrtek se nesl ve znamení druhého celodenního výletu, tentokrát do Krčského lesa. Zde pankrácké špiony čekala hra, jejíž cílem bylo zjistit tajemné agentské číslo protivníka. Počasí se ovšem rozhodlo celodenní výlet trochu zkrátit a odpoledne tak agentský tým strávil na základně v Barclays. Nálada však zůstala i nadále výborná! Špioni načerpali inspiraci od jejich profi kolegů z filmu Spy kids, soutěžili ve stavbě nejvyšší věže a sestavovali portrét pachatele z výpovědí svědků.

                        

                        

Poslední den na naše špiony čekal nejtěžší úkol ze všech. Své zkušenosti, které za týden nasbírali, museli využít při hledání závěrečného pokladu. Úkolu se zhostili na výbornou a již před obědem poklad objevili. Díky tomu mohli být pasováni pankráckými agenty. Odpoledne si pak užívali zasloužené odměny, a ještě naposledy se vyřádit v nedalekém Centrálním parku, který býval jejich častým agentským útočištěm. 

            


            


Děkujeme Barclays za možnost spolupráce a krásný týden, který jsme s dětmi mohli prožít. A na srpnovém námořnickém termínu ahoj!


Hanka, Terka a Anežka


Day camp: Agents in training

On Monday morning, 18 brave kids came together in the Barclays offices. They decided to embark on a dangerous expedition aimed at becoming a real agent from Pankrác.

                        

            

Already that day, they fully immersed themselves in spy techniques. Agents created their own spy diary, in which they collected fingerprints or wrote down their own unique alphabet. They also participated in their first treasure hunt in the park in Kavčí hory where they found a hidden cache.

                        


On Tuesday, our spies went on a full day trip to the center of Prague. They had the opportunity to get to know historic sites of the city from a slightly different perspective. With the help of a worksheet, they went to Kampa to bathe its interesting nooks and crannies. The successful day then ended in the Museum of Prague Legends and Haunts. Ouragnets got to know a waterman who lives under Charles Bridge, a skeleton from St. Vitus Cathedral or a cursed monk.

                        

            

On Wednesday, our dear spies (still in the spirit of legends) went to explore the beauties of Vyšehrad. But it is not advisable to hang out in training, so they returned to agent duties in the afternoon. They learned to recognize shoe prints, map crime scenes, improve their movement skills on the slackline, or practice their minds in he game Černé historky (Black Stories).


            


Thursday was in the spirit of the second day trip, this time to the Krč Forest. Here, a game awaited the Pankrác spies. The aim of a game was to find out the enemy"s secret agent number. However, the weather decided to shorten the day trip a bit and the agent team spent the afternoon at the basecamp in Barclays. Luckily, the mood remained great! The spies drew inspiration from their professional colleagues from the film Spy kids, competed in the construction of the tallest tower and compiled a portrait of the perpetrator from the testimonies of witnesses.

                        


                        

The last day, the most difficult task awaited our spies. They had to use their experience, gained in this week, to find the final treasure. They did an excellent job and discovered the treasure before lunch. Thanks to that, they could be dubed as Pankrác agents. In the afternoon, they enjoyed well-deserved rewards, and for the last time, they went out in the nearby Central Park, which used to be their frequent refuge.

                        


            

We would like to thank Barclays for the opportunity to cooperate and a wonderful week spend with the children. We are looking forward to next day camp in Barclays which would be in the spirit of sailors. Ahoy!


Hanka, Terka and Anežka

 
 
Zveřejněno: 11. July. 2020 9:36