Logo MomsCare
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MomsCare s.r.o. platné ode dne 1.3 2017
 
 

1. Úvodní ustanovení

Společnost MomsCare s.r.o., IČO: 056 26 471, sídlem v Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městském soudě v Praze, oddíl C, vložka č. 266749 (dále jen „MomsCare“)

2. Přihlášení na semináře, workshopy, pobytové akce apod.

Na všechny semináře, workshopy či pobytové akce a apod. (dále již jen "akce") je možné se přihlásit zasláním přihlášky, která je ke stažení na webových stránkách u konkrétní akce. Veškeré detaily můžete řešit e-mailem nebo telefonicky v uvedených kontaktech na přihlášce. Po obdržení přihlášky Vám potvrdíme e-mailem její přijetí a rezervaci místa. Pokud je akce obsazena, vyhrazujeme si právo Vaši přihlášku na danou akci nepřijmout a samozřejmě Vám obsazenost akce oznámit. Přihlášením zároveň souhlasíte s těmito všeobecnými, obchodními.

3. Zrušení účasti

V případě, že se dané akce nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, je nutné nám to oznámit e-mailem, co nejdříve. Pouhé nezaplacení akce nestačí. Na všechny akce MomsCare se vztahují storno podmínky.

Storno podmínky akcí pořádaných MomsCare

V případě všech akcí, pořádaných MomsCare jsou pevně dané podmínky storna a odstoupení od objednávky, popř. registrace účasti.

V případě zrušení rezervace účasti z jakýchkoliv důvodů je účtován stornopoplatek. Odstupné činí:

30% z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 30. a 20. dnem před prvním dnem akce.

70% z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 19. a 7. dnem před prvním dnem akce.

100% z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 6. a 1. dnem před prvním dnem akce.

Storno není klientovi účtováno, pokud se mu podaří za sebe najít náhradu – nového účastníka, který se rezervované akce zúčastní.

V případě zrušení akce ze strany MomsCare je klientovi vrácena celá uhrazená částka.

Vrácení platby

Pokud máte nárok na vrácení platby z důvodu zrušení akce ze strany MomsCare, je třeba nám zaslat do 30 dnů od nastalé skutečnosti emailem číslo účtu, kam má být příslušná částka vrácena. Pokud nám číslo účtu nezašlete, částka propadá.

4. Podmínky účasti na akci

Podmínkou pro absolvování jakékoliv akce MomsCare je dobrý zdravotní stav všech účastníků včetně dětí.

Informace a pokyny k akci

Pokyny k akci přijdou každému účastníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu přibližně týden před konáním akce.

5. Platba

U pobytových akcí

Platbu je nutné uhradit do 14 dnů od závazného přihlášení (zaslání přihlášky) nebo do 14 dnů před konáním konkrétní akce, a to podle situace, která nastane dříve. Platba se hradí na účet, který zasíláme po obdržení přihlášky e-mailem pod variabilním symbolem, kterým je uveden na přihlášce. Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení o příjmu platby. Pokud potřebujete vystavit na akci fakturu, je nutné nahlásit tuto skutečnost před platbou tak, abychom Vám vystavili a zaslali fakturu předem se všemi potřebnými náležitostmi.

U workshopů, seminářů

Platba je hrazena v den konání.

6. Odpovědnost

Každý účastník absolvuje jakoukoliv akci MomsCare na vlastní odpovědnost. Toto stvrzuje vyplněnou přihláškou a úhradou platby, čímž zároveň vyjadřuje vůli se akce zúčastnit a potvrzuje přihlášením souhlas s všeobecnými, obchodními i storno podmínkami. Zároveň stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny lektora nebo organizátora akce.

7. Pojištění

Pro sportovní akce v ČR nepotřebujete žádné zvláštní pojištění, ošetření lékařem je řešeno v rámci všeobecného zdravotního pojištění, které si každý občan ČR hradí. Pro Váš klid a jistotu doporučujeme sjednat si úrazové připojištění (pokud ho již nemáte nebo pokud ho neřeší Vaše životní nebo jiná pojistka) na dobu konání konkrétního kurzu.

8. Informace

Veškeré informace, Vám rádi zodpovíme na e-mailu info@momscare.cz.