Logo MomsCare
 
 

Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby

 
 

Jako zákonný zástupce nezletilých osob uvedených v mém profilu souhlasím s tím, aby společnost MomsCare s.r.o., IČO: 056 26 471, sídlem ve Velkých Přílepech, Sukova 454, PSČ: 252 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městském soudě v Praze, oddíl C, vložka č. 266749 (dále jen „pořizovatel“):

  1. pořídila, zpracovala a uchovávala po nezbytné období (nejméně však po dobu mé registrace u Pořizovatele) fotografie nebo audio či video záznamy mého nezletilého dítěte, a to v rámci poskytování služeb Hravých dní za účelem propagační, reklamní a informační činnosti Pořizovatele,
  2. použila pořízené záznamy a fotografie, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační, reklamní a informační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny),
  3. poskytla odpovídající oprávnění k užití fotografií či záznamů třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele,
  4. souhlasím s tím, že fotografie může být použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

Prohlašuji, že výše uvedený text jsem četla/a, a v plném rozsahu mu rozumím.

Potvrzuji, že tento souhlas poskytuji dobrovolně.

Je mi známa skutečnost, že:

  • udělení tohoto souhlasu není podmínkou čerpání služeb Hravých dní,
  • mohu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • mám právo přístupu k pořízeným záznamům a fotografiím a právo na jejich opravu,
  • mám právo na vymazání těchto záznamů a fotografií, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
  • svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Pořizovatele uvedenou shora v tomto souhlasu.